Folk flest sparer rentegevinsten

Nordmenn vil mye heller bruke pengene fra rentekuttene til sparing og nedbetaling enn økt forbruk. Det kan gi enda lavere rente.