- Norge er en teknosinke i eldreomsorgen

Teknologirådet mener Norge er en sinke i klassen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi innen omsorgstjenestene.