Lange straffer for heroinsmugling

Tre menn er dømt til fengselsstraffer på mellom seks og et halvt og ni år for innføring av 1,6 kilo heroin til Norge.