Nær 30 klager i ventelistesaken

Fylkeslegen i Oslo og Akershus har mottatt mellom 25 og 30 klager i forbindelse med ventelistesaken ved Sykehuset Asker og Bærum.