Vil ha Viggo Kristiansen løslatt

Viggo Kristiansens advokat vil begjære ham løslatt når minstetiden for forvaringsdommen går ut i høst.