SFT godkjenner alle søknader om forurensning

Statens forurensningstilsyn (SFT) har godkjent alle 344 søknader de har fått de siste fire årene om forurensning. Ingen har fått avslag.