NAF med ny veibok

Hvert tredje år utgir NAF sin veibok til medlemmene. I år kommer den i et opplag på 580.000 eksemplarer.