Mer stabilt norsk finansmarked

Utsiktene for finansiell stabilitet er blitt bedre i Norge det siste året, men fortsatt er det usikkerhet knyttet til den videre utviklingen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).