Fengselsstraff for babyvold

En mann er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i ett år og en måned for vold som førte til at hans 11 uker gamle sønn fikk hjerneblødning.