Finanskrisen ga inntektsvekst for kommunene i 2009

Tiltakene mot finanskrisen gjorde at kommunene fikk en kraftig inntektsvekst i 2009.