Seks gamle bomber stanset graving på Fornebu

Politiet har sperret av et graveområde på Fornebu i Bærum etter funn av seks nedgravde bomber. Bombene er trolig ufarlige, men må sjekkes av eksperter.