Ståle Eskeland anker dom for ærekrenkelser

Professor Ståle Eskeland vil anke dommen i Oslo tingrett, der han er dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisning og sakskostnader for ærekrenkelser mot Kjell Granly, bror til offeret i Torgersen-saken.