Jubler for likestilling av skift og turnus

Regjeringen vil foreslå redusert arbeidstid for ansatte som jobber i en treskiftsordning, hovedsakelig i offentlig sektor.