Nav klarer fortsatt ikke fristene

Nav klarer fortsatt ikke å få unna køene raskt nok. Søknader om uførepensjon ligger i gjennomsnitt nesten to måneder for lenge.