Langt flere til sak for å beholde jobben

Antall rettssaker som handler om usaklig oppsigelse, økte med 85 prosent under finanskrisen.