Strengt hemmelighold om politimetoder

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener Justisdepartementet har offentliggjort for mange opplysninger om politiets telefonavlytting ved etterforskning av straffesaker.