Rumenere stjeler stadig mer

I år 2000 sto rumenske statsborgere bak 60 vinningsforbrytelser i Norge. Ni år senere har antallet økt til 1580.