Litt lysere for landbruket

Det blir stadig færre aktive gårdsbruk her i landet, men nedgangen var i fjor mindre enn på lenge. Det ble færre melkekyr, men flere sauer på norske gårder.