• Kristian Jacobsen

Vi må kaste mindre mat

Miljøverndepartementet vil ha en plan for hvordan mengden av matavfall kan reduseres her i landet.