Skogbrann i Snåsa sprer seg ikke

Skogbrannen langs vannkanten til Langvatnet på Snåsa ser ut til å stå på stedet hvil.