Færre ble norske statsborgere

Antall personer som fikk norsk statsborgerskap gikk kraftig ned i fjor. Til sammen ble 10.300 norske statsborgere i 2008, nesten 4600 færre enn året før. Den største gruppen var somaliere.