Stoppet med 400 kilo hasj i lasten

En trailer med 400 kilo hasj i lasten ble stoppet på tollstasjonen på Svinesund i begynnelsen av august.