Slått ned på norskstøttet seminar

Menneskerettsforkjemperen Ilgar Nasibov ble slått ned og mishandlet av regjeringstro ungdommer da han arrangerte et norskstøttet seminar i Aserbajdsjan denne uken.