Kortsvindel ved Mosseporten

400 kunder skal ha fått kortene sine kopiert etter å ha fylt bensin på Jet-stasjonen ved Mosseporten. Penger er siden forsøkt tatt ut i Danmark.