- Unødvendig provokasjon fra Fiskeriministeren

Greenpeace liker svært dårlig at vågehvalkvoten for 2010 økes med 45 prosent fra i år.