Krav om økt konkurranse førte ikke fram

Fremskrittspartiets og Høyres krav om større konkurranse i næringspolitikken førte ikke fram da Stortinget mandag vedtok budsjettene til Næringsdepartementet, Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet.