Oljen fra Full City sprer seg - kapteinen siktet

Oljen fra det havarerte lasteskipet Full City sprer seg til et stadig større område langs kysten. Det kan ta inntil to uker før oljen er borte.