Norske soldater lite lystne på å dra ut i krigen

Stadig færre norske soldater søker seg til tjeneste i områder med konflikt og krig i utlandet.