Teknisk feil årsak til togavsporing i Trondheim

Statens havarikommisjon har funnet en teknisk feil på motoren til godstoget som sporet av i Trondheim torsdag morgen. Det er dermed klart at ulykken ikke skyldes menneskelig svikt.