Nyankomne innvandrere har ofte lavest inntekt

Mange innvandrere faller inn under EUs lavinntektsgrense, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).