Krever at regjeringen stanser anke fra DnB NOR

KrF ber regjeringen sørge for at DnB NOR ikke anker dommen fra Oslo tingrett som gir småsparer Ivar Petter Røeggen erstatning for tap på et spareprodukt.