Feil pasient operert for kreft

Da kreftoperasjonen var utført, fant Sykehuset Østfold ut at pasienten ikke hadde kreft likevel. Det var det en annen person som hadde, og denne pasienten var ikke operert.