Fabian Stang: - Idealene skal aldri vike

I dag begynner kampen for å bygge et enda bedre og enda åpnere samfunn, sier Oslos ordfører Fabian Stang.