• Politiet over hele landet opplever en stor økning i antall villainnbrudd. Politiet

Frykter organiserte villainnbrudd

Antall villainnbrudd har på ett år gått opp med 50 prosent, og stadig færre saker blir oppklart. Politiet frykter at det er profesjonelle bander som står bak.