Avslår erstatning til 84 Giardia-ofre

Byrådet i Bergen vil ikke gi erstatning til 84 Giardia-syke. Avslaget begrunnes med at kommunen ikke har opptrådt grovt uaktsomt.