Blasfemiparagrafen ut

Odelstinget behandlet torsdag regjeringens mange forslag til ny straffelov, og blasfemiparagrafen er blant dem som forsvinner fra lovverket.