Rekordmange mindreårige søker asyl

930 enslige barn og unge har søkt om asyl i Norge hittil i år. Nå vil arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) gjøre det lettere å sende dem tilbake, om nødvendig med tvang.