Utvalg mener PST bryter loven

Utvalget som har vurdert politiets metoder i kampen mot kriminalitet, konkluderer med at PST bryter loven dersom de avlytter personer som ennå ikke har gjort noe galt.