• Justisminster Knut Storberget har fortsatt en nøtt å knekke når det gjelder bråket i politiet. Scanpix

Politikonflikten kan være løst innen fredag

Politikonflikten kan være løst innen fredag morgen. Politiets Fellesforbund mener justisministeren har gitt partene et godt bidrag til en løsning