Ikke automatisk kontroll

DnB Nor-eide Cresco, som tilbyr kredittkort og forbruksfinansiering, tar bare stikkprøvekontroller for enkelte av opplysningene i søknadene om kreditt.