- Norge kjøper ikke kampfly til ukjent pris

Norge binder seg ikke til jagerflykjøp fra USA før den endelige prisen er klar, understreker Forsvarsdepartementet.