Fare for flere leirras

Leirrasfaren i Norge er stor. Det sentrale Østlandet og de to Trøndelag-fylkene er mest utsatt.