Ingen evakuering i Luster

Faren for skadeflom i Fortunselva er over, og politiet slipper å evakuere boliger i området. Store ismengder løsnet under en bre fredag formiddag og skapte fare for flom.