• Faksimile fra Moss Avis

- Lokalavisene må være forsiktige med klassebilder

Rektor: Å bruke bilder av elever med navn på Internett er helt på tvers av skolens retningslinjer om bildebruk.