Oslo-russen vil feste med barn og unge 17. mai

Oslo-russen får som tidligere kjent ikke være med i det tradisjonelle toget i hovedstaden 17. mai, og holder derfor i stedet et eget arrangement på Tullinløkka, der barn og unge skal stå i fokus.