Høyre krever garantier for personvernet

Høyre er sterkt kritisk til EUs datalagringsdirektiv og mener at politiets behov for et nytt verktøy i kampen mot kriminalitet ikke er grunn nok til å innlemme direktivet i norsk lov.