Riksad­vokaten vil etter­forske Jan Helge Andersen videre

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud bekrefter at Jan Helge Andersen vil bli videre etterforsket etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ønsker å etterforske Jan Helge Andersen videre etter at det fredag ble klart at han innstiller på frifinnelse av Viggo Kristiansen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
  • NTB
Publisert: Publisert:

– I Andersens tilfelle etterforsker vi saken videre med sikte på ytterligere avklaring av Andersens rolle, sa Maurud på fredagens pressekonferanse.

– Jeg kan ikke si noe mer om Andersens situasjon, sa Maurud, som bekreftet at etterforskningen vil intensiveres i Andersen tilfelle når lagmannsretten har avsagt dom i gjenåpningssaken mot Kristiansen.

Jan Helge Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning, sier hans advokat Svein Holden etter avgjørelsen om at Viggo Kristiansen må frifinnes.

– Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier Holden til NTB.

– Kan ikke leve med et uoppklart barnedrap

Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 19 års fengsel for medvirkning til voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og for drap på hennes venninne Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Han ble imidlertid frikjent for å ha voldtatt og drept Sløgedal Paulsen. Andersen pekte på kameraten Viggo Kristiansen som hovedmann og initiativtaker til drapene. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier han er glad for at riksadvokaten var tydelig på at etterforskningen i saken skal fortsette.

– Vi kan ikke leve med et uoppklart barnedrap. Det har blant annet med jentene og jentenes pårørende å gjøre, sier Skisland.

– Forklaring preget av uriktigheter

I riksadvokatens avgjørelse legger han til grunn at undersøkelsene som er gjennomført etter lagmannsrettens dom mot Kristiansen i 2002, ikke har avdekket ny informasjon som knytter Kristiansen til ugjerningene i Baneheia.

Men at det tvert imot har kommet til opplysninger i tiden etter domfellelsen som svekker de bevisene som forelå mot Kristiansen da han ble dømt. Dette gjelder særlig påliteligheten av de opprinnelige DNA-resultatene og dermed holdepunktene for at mer enn én gjerningsperson var involvert i ugjerningene.

Ifølge riksadvokaten får de nye opplysningene får også stor betydning for vurderingen av de andre bevisene i saken – blant annet Andersens forklaring.

– Samlet sett er Jan Helge Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør, sa riksadvokaten på pressekonferansen.

«Forklaringen om hendelsesforløpet på åstedet og egen rolle bærer preg av ansvarsfraskrivelse. I tillegg kommer at Andersen har forklart seg skiftende om de seksuelle overgrepene. De nye DNA-undersøkelsene kan trekke i retning av at Andersens rolle på åstedet har vært en annen og mer aktiv enn det han har erkjent», står det i riksadvokatens rapport.

Tydelig begrunnelse

Kristiansand-ordføreren mener riksadvokaten kom med en tydelig begrunnelse for at det ikke er noe som tilsier at det er beviser mot Viggo Kristiansen.

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre, men ble dømt til 21 års forvaring. Fredag ble det klart at Riksadvokaten mener Kristiansen bør frifinnes.

Baneheia-saken har blitt etterforsket på nytt etter at saken til Viggo Kristiansen i fjor ble gjenopptatt. Nye prøvemetoder av DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen.

Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.

Publisert: