Fire av ti kandidater til valget er kvinner 

42 prosent av listekandidatene ved høstens stortingsvalg er kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kvinner er i flertall hos halvparten av partiene.

SV-ledelsen, med partileder Audun Lysbakken (i midten) og nestlederne Snorre Valen og Kirsti Bergstø, er mannsdominert, men godt over halvparten av partiets listekandidater til høstens stortingsvalg er kvinner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • Kristian Skårdalsmo
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Andelen på 42 prosent er en økning på 2 prosentpoeng siden valget i 2013, men den er den samme nå som i 2009, ifølge statistikken.

For øvrig viser tall over tid at kvinneandelen er forbausende stabil. I 2005 var 39 prosent av kandidatene kvinner, og tilsvarende andel var 42 og 40 prosent i henholdsvis 2009 og 2013.

Ifølge SSB stiller totalt 4.438 kandidater ved stortingsvalget 11. september.

SV har flest kvinner

Hos SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Senterpartiet er de kvinnelige kandidatene i flertall.

Hos Arbeiderpartiet og Høyre er andelen menn og kvinner lik, mens Kristelig Folkeparti og i betydelig grad Fremskrittspartiet har lavere andel kvinner.

Sosialistisk Venstreparti har i år som tidligere den høyeste kvinneandelen med 54 prosent. I motsatt ende av skalaen finner vi Fremskrittspartiet, som har 35 prosent kvinner blant sine kandidater.

Mens kvinneandelen for de øvrige partiene har økt siden 2005, har KrF opplevd motsatt utvikling. Der har andelen kvinner falt med 3 prosentpoeng de siste tolv årene.

Flest i alderen 45–66 år

Når det gjelder alderssammensetning, er 48 prosent av kandidatene til valget i alderen 45 til 66 år. 8 prosent er under 25 år, mens 12 prosent er over 67 år.

En sammenligning SSB har gjort mellom kandidatene og dem som er stemmeberettiget, viser at de yngste og eldste velgerne er noe underrepresentert. Blant annet er 21 prosent av befolkningen over 67 år.

Tallene viser også at det er en langt større andel med høyere utdanning blant listekandidatene enn i befolkningen generelt, nemlig 54 mot 33 prosent.

Også bruttoinntekten blant kandidatene er høyere enn i befolkningen for øvrig. I befolkningen har 54 prosent bruttoinntekt under 400.000 kroner, men tilsvarende tall blant kandidatene er 40 prosent.

Publisert: