Varsler ny melding om statlig eierskap

Regjeringen har bestemt at den skal starte arbeidet med en ny melding om statlig eierskap.