De yngste fram i vaksinekøen

Når risikogruppene er ferdigvaksinert mot svineinfluensaen, rykker de unge fram i køen.